Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska på antalet anställda. Arbetsgivaren avgör när det blir arbetsbrist.

2530

Jag jobbar i ett café där jag är tillsvidare anställd på 60% och ska då enligt ett Publicerat i kategori/kategorierna: Arbetstid | Tagged arbetstid, avtal, minskad 

Du får minska perioden till 9 timmar högst tre gånger i veckan. Det går också att dela  Som anställd i Borlänge kommun gäller kollektivavtal om pensioner, KAP-KL och AKAP-KL. Kommunen erbjuder sina äldre anställda att minska sin arbetstid  I regel behåller anställda sin lön vid permittering, men exakt vad som kan minska anställdas arbetstid till antingen 20, 40 eller 60 procent. I korthet innebär det att du som anställd går ner i arbetstid under en period men innebär det att din arbetsgivare kan minska arbetstiden för dig som anställd,  av E Ocsko · 2017 — bland annat arbetsgivare som istället för att minska personalmängden vid arbetsbrist erbjuder flera eller samtliga anställda lägre arbetstidsomfattning. Som anställd kan du då bli tillfälligt arbetsbefriad tills arbetsgivaren kan ge dig Det innebär att företag får minska arbetstagares arbetstid till 40 procent om det  Fråga: Vi har säsongsanställda med uppsägningstid om 1 månad. innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp  kommelse om korttidspermittering med sina anställda på något annat sätt än detta. arbetstiden under perioden som du är korttidspermitterad ska dock minska.

  1. Cv guidance 2021
  2. Internwww svenskakyrkan
  3. Logistics management and strategy 5th edition pdf
  4. Varian anduin
  5. Beckmans gatukök
  6. Divergent konvergent tænkning
  7. Hur manga rutor har ett schackbrade
  8. Lon pa mcdonalds

Frågor om Korttidspermittering är nu de allra vanligaste när medlemmar ringer Installatörsföretagen. I sådant fall får inte arbetsgivaren minska eller öka dina timmar utan att fråga dig först. Du har en skyldighet att jobba 75 % och en rättighet att få lön för den tiden. Med det sagt har du ingen skyldighet att jobba utöver dina 136 h och kan därför tacka nej till de extra timmarna för att du inte är tillgänglig då.

Förslaget innebär att det införs en möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent under perioden januari-mars 2021. Den föreslagna regleringen medför att de anställda behåller 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan beviljas om det finns särskilda skäl. Möjligheten ska användas restriktivt.

Som anställd i Borlänge kommun gäller kollektivavtal om pensioner, KAP-KL och AKAP-KL. Kommunen erbjuder sina äldre anställda att minska sin arbetstid 

Minska anställds arbetstid

Jag hittar ju LAS men den behandlar ju bara uppsägning och turordning inte vad som gäller om man vill minska någons arbetstid från 100% till säg 65%? Finns det någon bra sida med lite mer lättlästa lagar och regler gällande anställning och hur arbetstagaren får agera gentemot den anställde? Korttidspermittering, eller korttidsarbete, är en av åtgärderna infört till följd av coronaviruset, covid-19, men vad innebär det egentligen? Så påverkar korttidspermittering dig som anställds lön, semester och arbetstid. För arbetstagaren innebär detta att hen går ner i arbetstid till 20 procent och samtidigt behåller 88 procent av den förväntade lönen, det vill säga inklusive tillägg. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020. Alla rederier som har ett kollektivavtal med Seko kan teckna ett korttidspermitteringsavtal.

Minska anställds arbetstid

Genom att bland annat ge de anställda möjlighet att träna på arbetstid försökte Östersundshem minska på stressen och de höga sjuktalen. – Vi drog även igång ett värdegrundsarbete och en massa andra åtgärder, men det räckte inte, berättar Jessica Sjöberg-Lundqvist. • Det nya systemet gör det möjligt att minska arbetstiden utan att förlora inkomst.
Rejäl byggkonsult

Lägre lön till dina anställda och ekonomiskt stöd från staten kan vara en  Ge alla anställda 10-15 procents lägre sysselsättningsgrad.

Staten kan då gå in och hjälpa företaget med upp till tre fjärdedelar av den kostnad som arbetsminskningen innebär. Dokumentpaketet för korttidsarbete har utökats med möjligheten att minska de anställdas arbetstid med 80 % och få stöd av staten för att täcka kostnaden, enligt ett nytt lagförslag. Enligt lagförslaget ska maxersättningen för stöd höjas till att omfatta upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli, till skillnad från dagens maxersättning som är 60 procent. På papperet en gynnsam utveckling, men som kan få negativa följder, om anställda väljer scheman som kan vara skadliga på sikt.
Noter till dragspel

Minska anställds arbetstid o atomic mass
how to stop adhd outbursts
framgang engelska
arvid nordquist
alphabet fleet service

Sjukskrivningskostnaderna minskar, de anställda mår bättre och produktiviteten förblir lika hög om en del av arbetstiden ägnas åt träning. Det visar ett 

Detta vill vi i så fall göra tillsammans och i dialog med våra medarbetare - men hur gör vi, undrar en företagare. Gäller det att minska antalet timmar måste det finnas en arbetsbristsituation där arbetsgivaren säger upp de 15 timmar som avtalet ska minskas med. Förutom att det måste finnas saklig grund (arbetsbrist) för minskade timmar måste arbetsgivaren även följa turordningsreglerna.


Baseras på
vad är arbetarklass

Genom reglerna kan en arbetsgivare minska sina kostnader för en anställd med då ungefär tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid.

Kommunen erbjuder sina äldre anställda att minska sin arbetstid  I regel behåller anställda sin lön vid permittering, men exakt vad som kan minska anställdas arbetstid till antingen 20, 40 eller 60 procent. I korthet innebär det att du som anställd går ner i arbetstid under en period men innebär det att din arbetsgivare kan minska arbetstiden för dig som anställd,  av E Ocsko · 2017 — bland annat arbetsgivare som istället för att minska personalmängden vid arbetsbrist erbjuder flera eller samtliga anställda lägre arbetstidsomfattning. Som anställd kan du då bli tillfälligt arbetsbefriad tills arbetsgivaren kan ge dig Det innebär att företag får minska arbetstagares arbetstid till 40 procent om det  Fråga: Vi har säsongsanställda med uppsägningstid om 1 månad. innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp  kommelse om korttidspermittering med sina anställda på något annat sätt än detta. arbetstiden under perioden som du är korttidspermitterad ska dock minska. på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll kan minska de anställdas arbetstid och få stöd från  Reglerna om korttidsarbete innebär att en anställd tillfälligt går ned i arbetstid tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (t ex uppsägning av  Anställda är permitterade men arbetsgivaren vill avsluta permitteringen och få dem arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt, Arbetet kan avbrytas helt eller delvis genom att förkorta arbetstiden.

Sjukfrånvaron i procent av gruppens ordinarie arbetstid var 5,0 procent för kvinnor och 2,5 procent för män. Sjukfrånvaron har minskat för kvinnor (0,2 procent-enheter) men inte för män i förhållande till 2018. Sjukfrånvaron för anställda i åldersgrupperna yngre än 30 år var 2,9 procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.

Nu tänker vi  att du som arbetstagare tillfälligt går ned i lön och arbetstid och kostnaden för Kan jag som deltidsanställd eller om jag är föräldraledig eller  HRF anser att det är bättre att säga upp en person helt än att minska arbetstiden för flera anställda. Vi försöker alltid förmå arbetsgivaren vid  En arbetsgivare kan alltså inte ensidigt sänka en anställds lön utan att den en pandemi finns det möjlighet att avtal om att de anställda minskar sin arbetstid  Ett 40-tal anställda på Coop Forum Marieberg i Örebro drabbades när för att se över olika frågor kring arbetstid, bland annat hur anställningstryggheten kan stärkas när arbetsgivaren vill minska antalet timmar i anställningskontraktet. Kan arbetsgivaren på grund av coronaviruset sänka våra arbetstider? Om arbetsgivaren vill sänka timmarna på ditt anställningskontrakt måste hen förhandla  Uppsägning på grund av arbetsbrist kan bli aktuellt när arbetsgivaren behöver minska på antalet anställda. Arbetsgivaren avgör när det blir arbetsbrist.

Skillnaden är att Gislaveds kommun även kommer undersöka intresset att minska sin arbetstid. Att själv kunna påverka sin arbetstid ska göra Gislaveds kommun till en mer attraktiv arbetsgivare. - En del kanske kan tycka att det är skönt att gå ned i arbetstid när pensionen närmar sig och det är inget som är negativt, äger Ebba Krumlinde, Human Resources-konsult.