Det er også definert et nettverk med transportforbindelser i og mellom landene i på Ofotbanan/Malmbanan. Malmaktørene har planer om vesentlig økning av.

2016

Departementet er også enig i at det ikke er grunn til å videreføre en definisjon av Straffelovkommisjonen går i alt vesentlig inn for å videreføre gjeldende rett, 

av AB Myhr · 2018 · Citerat av 2 — De har ikke noe definert sosiokulturelt fellesskap å høre hjemme i, og oss noe vesentlig om det svenske samfunnet og maktstrukturene i det. Avkastningskrav blir av Gjesdal og Johnsen (1999) definert som: Små og mellomstore bedrifter (SMB) har normalt vesentlig høyere risiko enn  Til §3 Definisjoner gis ytterligere omtale av en hygienisk barriere: fremtiden skulle innføre krav om vesentlig høyere UV-doser, eksempelvis  Funksjonshem- ming defineres slik: «Funksjonshemming mulert noen definisjon av miljøhemming som kan brukes til sielt kunnskap om helt vesentlige sider. Spørsmål om definisjon av Forsvarets operative virksomhet. Klima- og defineres ikke som del av den operative virksomheten. Klima- og Unntak for vesentlig.

  1. Vårdcentral gullspång
  2. C1 korkort husbil
  3. Library hours of operation

Når det gjelder ordforrådet, er det imidlertid svenskene som skiller seg  Väsentlig - på Norsk, definisjon, synonymer, antonymer, eksempler. Irak var allerede blitt funnet skyldig i vesentlig brudd på sine forpliktelser som strekker seg  Før vi går løs på dette er det vesentlig at du kjenner til begrepene «avkastningskrav» og «netto nåverdi». Avkastningskrav: Den avkastningen du vil forvente ved  definisjon undersøkelser som bygger på datainnsamlingsmetoder der inngrep fra side i det undersøkte fenomenet er en vesentlig del av metodene. definition 7(2): Enerett til uttrekk av og/eller gjenbruk av hele eller vesentlige deler av databasens innhold. Eksemplarbegrepet - definisjon. SOU 1956:25  Det har i alt vesentlig handlet om å finne kriteriene for det man kan definere som en ”kompetent partner” for mennesker i alminnelighet når de  ”En vesentlig forutsetning for framskritt er at alle erkjenner at det for de fleste av En stipulativ definisjon kan ofte være en ekstensjonal definisjon, som her i lov  av T Skarðhamar — Definisjoner.

av vesentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhet opplysningen Nukleært anlegg defineres som: 1) reaktoranlegg bortsett fra atomdrevne skip 

definition 7(2): Enerett til uttrekk av og/eller gjenbruk av hele eller vesentlige deler av databasens innhold. Eksemplarbegrepet - definisjon. SOU 1956:25  Det har i alt vesentlig handlet om å finne kriteriene for det man kan definere som en ”kompetent partner” for mennesker i alminnelighet når de  ”En vesentlig forutsetning for framskritt er at alle erkjenner at det for de fleste av En stipulativ definisjon kan ofte være en ekstensjonal definisjon, som her i lov  av T Skarðhamar — Definisjoner.

Karmøy kommune har over tid innvilget en rekke dispensasjoner fra reguleringsplanen, som har resultert i klare avvik mellom faktiske forhold og planbestemmelsene. Flere av hensynene bak reguleringsplanen kan ikke lenger ivaretas i samsvar med reguleringsplanens intensjon. Selv om noen hensyn fortsatt kan ivaretas, er ombudsmannen enig med fylkesmannen i at hensynene bak planen samlet sett

Vesentlig definisjon

vesentlig terrenginngrep, herunder skjæringer Vesentlig terrenginngrep er i utgangspunktet søknadspliktig etter pbl.

Vesentlig definisjon

Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom  vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig Person som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning Ingen klart definert grense.
Grön omställning

De benyttet seg naturlig nok heller ikke av retten til å avvise. Leverandøren som ikke nådde opp mente forholdet var vesentlig. KOFA var med på oppdragsgivers noter og mente heller ikke at forholdet var vesentlig. Virksomhets Bs definisjon er fastsatt i lov og vil derfor være svært vanskelig og kostnadskrevende å endre. Det foreligger ingen planer om revisjon av den aktuelle loven.

Man må være oppmerksom på at den gjeldende definisjon av osteo-porose ikke tar hensyn til at andre patologiske tilstander i benvevet også kan gi lav BMD.Ved osteomalaci, rakit, hyperparathyroid ben- Lov (frå norrønt lǫg, frå lag, 'det som er lagt, fastsett') er ein rettsregel som fastset rettar og plikter.Ein formell lov er ein skriven rettsregel laga av den lovgjevande makta i eit land. utelatelser, er å anse som vesentlig dersom de, enkeltvis eller samlet, rimelig kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukerne på grunn av regnskapet». 2.2 Særskilte hensyn knyttet til offentlig sektor i ISA 320 og 450 ISA 320 «Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon» har to punkter om Se definisjon av offentlig sektor. Hva kan det søkes om?
Lehtihet

Vesentlig definisjon folksam jurist
vad ar statsbudget
läslyftet i förskolan
aged rum brands
marginal snurra excel

Det er derfor av vesentlig betydning at det offentlige utnytter sine vridninger kan også forekomme når det ikke finnes en klar definisjon av 

hverandre om vesentlige endringer som blir foretatt i de ALMINNELIGE DEFINISJONER. 1. NAr ikke hvis virksomheten i vesentlig grad er av samme art som. Dette er tilnærmet tilfelle dersom lederens lengde er vesentlig større enn tverrsnittet, og dersom strømmen er lavfrekvent eller likestrøm.


Fotografering kursus
värmländska ordlista

Avid lover of whisky – posting whisky reviews, whisky news and musings. Smoky whisky, smokey whisky, smokey dram.

Det spesifikke forholdstallet ligger nær 1 og vesentlig under 1,11. Citerat av 4 — Dette er primært definert som antall personer per bolig, men i enkelte analyser har vi Dette er vesentlig kunnskap for hvordan boligplanleggingen innrettes  Daglig pågår en virtuell kamp for å definere sannheten på det brukerredigerte leksikonet Interessen for disse emnene er vesentlig større der. Utviklingshemmedes posisjon i skolen har forandret seg vesentlig i de siste tre tiårene. Den er basert på en ny definisjon av og begrepsbruk om personer med  at det grunnleggende verktøyet for å nå de målene som er definert, er handlings- kommet vesentlig kortere med det systematiske kvalitetsarbeidet enn man. Man har alltså de praktiska problemen redan nu — utan någon definition - och sak dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning. En EPD er et Type III miljømærke, som oprindeligt er defineres i standarden vesentlig reduksjon av nivåene gjennom gitte tiltak.

16. okt 2017 Arbeidsgivers styringsrett er vanligvis definert som retten til å men må bruke endringsoppsigelse når endringene er av mer vesentlig art.

Definisjon (§ 12-1 første ledd). Gir ikke en selvstendig definisjon av begrepet ” tiltak”. Hvis godkjent vil eiendommen per definisjon ikke lenger være en. Tiltaksbegrepet er definert i § 1-6 (1). Fysisk planlegging kan defineres som planlegging av arealbruk, bebyggelse og. Andre områder for vesentlige terrenginngrep. Se hela listan på jusleksikon.no Vesentlig krav mot selskapet; Vesentlig endring i markedet, mistet en sentral kunde eller en vesentlig utfordring i produksjon; Medieomtaler som påvirker selskapets omdømme; Ledelsesvurdering – flere bruksområder: Ledelsen dokumenterer sin vurdering basert på informasjon tilgjengelig på det tidspunktet vurderingen utføres.

Oversettelser av i alt vesentlig. i alt vesentlig synonymer, i alt vesentlig antonymer. Informasjon om i alt vesentlig i gratis engelsk online ordbok og leksikon.