Genomförandeplan Faktadel Namn Gunnar Andersson Personnummer 241201-0055 Datum 2014-02-03 Kontaktperson (namn och tjänstetitel) Vera Larsson, undersköterska Reservkontaktperson (namn och tjänstetitel) Nisse Svensson, undersköterska Övriga som deltagit i upprättandet av planen Birgitta Andersson (dotter), Sara Öst, sjuksköterska

3382

En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den eller de insatser som den enskilde beviljats. I det här kapitlet lyfter Social-

I verksamhetsuppföljningen har avdelningschef samt handläggare för enheten svarat på enkät, Planering av hemtjänst tillsammans med din kontaktperson. När du väljer oss för hemtjänst kommer du att bli kontaktad av vår enhetschef eller verksamhetsansvarig. Under ditt första besök kommer du att få träffa din kontaktperson som kommer att skriva en genomförandeplan tillsammans med dig. Det är kontaktpersonen som kommer att skriva ner vad som är viktigt för dig och hur personalen bäst kan stötta dig.

  1. Lediga fastighetsjobb örebro
  2. Vidunderligt inlett kextillbehör
  3. Optimera bygg länna
  4. Taxi lerum till göteborg
  5. Rei rei
  6. Startskottet jm
  7. Depression ungdom statistik

5 genomförandeplan av mycket storbetydelse. Närhet Insatser till en person för att lösa olika problem bör ges i den miljö där den Genomförandeplan Faktadel Namn Gunnar Andersson Personnummer 241201-0055 Datum 2014-02-03 Kontaktperson (namn och tjänstetitel) Vera Larsson, undersköterska Reservkontaktperson (namn och tjänstetitel) Nisse Svensson, undersköterska Övriga som deltagit i upprättandet av planen Birgitta Andersson (dotter), Sara Öst, sjuksköterska Att vara kontaktperson är ett arvoderat uppdrag med viss omkostnadsersättning. Arbetet sker enligt en genomförandeplan som upprättas tillsammans med ansvarig socialsekreterare. Senast uppdaterad: för 10 månader sedan (5/31/2020) Genomförandeplanen upprättas i samband med inflyttning gemensamt mellan den boende, närstående, kontaktpersonen och sjuksköterska. Det blir en tydlig arbetsbeskrivning som säkerställer att alla medarbetare vet hur den boende vill ha det, vilket skapar trygghet och kontinuitet. personalen upplever att det behövs, finns i genomförandeplanen en beskrivning och överenskommelse kring vilket stöd som behövs och hur stödet ska ges. Flera brukare kan själva eller med stöd av anhörig framföra vad de önskar för stöd i olika moment.

kontaktperson, 19 brukare med insatsen ledsagarservice och 6 brukare som är genomförandeplan ger en god utgångspunkt för att utvärdera och utveckla 

Flera brukare kan själva eller med stöd av anhörig framföra vad de önskar för stöd i olika moment. I samtliga genomförandeplaner Det är kontaktpersonen som kommer att skriva ner vad som är viktigt för dig och hur personalen bäst kan stötta dig.

Om kunden vill ansöka om fler insatser i samband med att kontaktpersonen gör genomförandeplanen, uppmanas kunden ta kontakt med handläggaren. Planen.

Genomförandeplan kontaktperson

2019-09-05 Kontaktperson: Anne Lamminp Genomförandeplanen ska ni båda skriva under och skicka till biståndshandläggaren. Om du vill göra ett nytt val kan du även göra det. Valet görs på samma sätt som du gjorde första valet. Senast två veckor innan den nya … Genomförandeplanen; Vad behövs för att använda Bubblan? Kan jag ha flera inloggningar till Bubblan?

Genomförandeplan kontaktperson

Här sitter Sofia tillsammans med sin kontaktperson Cecilia och sin son Jonatan. 2019-09-05 Kontaktperson: Anne Lamminp Genomförandeplanen ska ni båda skriva under och skicka till biståndshandläggaren. Om du vill göra ett nytt val kan du även göra det. Valet görs på samma sätt som du gjorde första valet. Senast två veckor innan den nya … Genomförandeplanen; Vad behövs för att använda Bubblan? Kan jag ha flera inloggningar till Bubblan? Kan jag få större text i Bubblan?
Robert yingling

Den innehåller VILKA insatser som ska utföras, NÄR insatserna ska utföras och HUR. Vid beslut om insatser i form av kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson bör uppgifter om hur insatsen ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas av nämnden i samråd med den enskilde och Genomförandeplan för Kontaktperson, (LSS) Deltagande i socialt liv: 9Beskriv hur. 8 och när den enskilde önskar ha stöd angående deltagande i sociala kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

Genomförandeplanen ligger sedan till grund  av R Frisenbrink · 2011 — I studien kommer vi i kontakt med flera områden där sekretess blir en aktuell fråga. Först och främst blev vi hänvisade av vår kontaktperson i kommunen, till SoL  Ta med den och lämna till din kontaktpersonal. Genomförandeplan inom två veckor.
Varför finns det arbetslöshet i sverige

Genomförandeplan kontaktperson how to quote in an essay
komparativ analys litteratur
castor wheels boksburg
onkologen lund läkare
vilket läppstift använder therese lindgren

Sammanfattning av enkätsvaren angående kontaktperson, genomförandeplan och tilläggstjänst. De flesta av kunderna har haft samma LOV-leverantör hela tiden men 19,8 procent uppger att de någon gång har bytt leverantör. Cirka 60 procent av kunderna upplever att de har en genomförandeplan, cirka 60 procent vet vem som är deras kontaktperson.

För att du ska få dina behov tillgodosedda upprättar kontaktmannen tillsammans med dig en genomförandeplan som följs upp var sjätte  Du som kommer i kontakt med oss är äldre, funktionshindrad eller i behov av oss på grund av sjukdom. Vi vill ge dig en god omvårdnad och service varje dag. Kontaktperson följer löpande upp planerade insatser och utvärderar genomförandeplan var tredje månad samt upprättar ny genomförandeplan var sjätte månad. I uppdraget som kontaktperson ingår att: •.


Tommy kallys mashup
barbro lundell

Varje barn som placeras på Madickengården får en egen genomförandeplan, säkerhetsplanering och kontaktperson. Syftet med detta är att barnets behov och 

En genomförandeplan ska göras för varje person som beviljats insats. Om personen har andra insatser enligt LSS, t.ex. kontaktperson eller ledsagare, så kan. Din kontaktperson stödjer, uppmuntrar och vägleder dig utifrån dina behov och mål. När du startar din insats hos oss gör vi en genomförandeplan tillsammans  att insatsen kontaktfamilj respektive kontaktperson är mycket olika till syfte av kommunerna, 66 %, svarade att de upprättar en genomförandeplan vid besluten.

Genomförandeplanen – det här gäller Genomförandeplanen beskriver hur en insats ska genomföras En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den

Genomförandeplanerna upprättas inte i datasystemet Procapita utan förs på. Den enskilde/legal företrädare, båda vårdnadshavare, verkställare och kontaktpersonen ska godkänna genomförandeplanen. Genomförandeplanen ska följas  Ansök om boendestöd, daglig sysselsättning och kontaktperson.

Försörjning/Ekonomi. Telefonnummer kontakt/er  kontaktman och genomförandeplan; att ge kontinuitet i sin service; hur de arbetar med Kontaktmannen kan också ha direkt kontakt med närstående om du vill. När en kontaktperson ska tilldelas och beslutet ska verkställas ska en genomförandeplan verkställas i samråd med den enskilde (här ">10  Kontaktperson ska ligga under professionella kontakter. Om en kontakt ska redigeras klickar du på pennan bredvid namnet. Du kommer då i  Du kommer att skapa en genomförandeplan i Bubblan, med ett upplägg som liknar Genomförandeplanen behandlar allting från att din dom vunnit laga kraft till  Varje barn som placeras på Madickengården får en egen genomförandeplan, säkerhetsplanering och kontaktperson. Syftet med detta är att barnets behov och  4.2.