13 maj 2013 Varje förskola utarbetar med utgångspunkt i denna likabehandlingsplan en årlig handlingsplan (finns sist i detta dokument). Handlingsplanen 

2040

Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion .

för samtliga på förskolan, där vi respekterar varandra och ges utrymme att utvecklas. Alla barn ska känna sig trygga när de är i förskolan. *** Denna likabehandlingsplan gäller fr.o.m. 2020-01-01 till 2021-01-01. På förskolan ansvarar rektor för att Team Förskola varje år upprättar en ny plan och att den tidigare planen utvärderas.

  1. Manipulera manniskor
  2. Fastpartner expansion ab

Likabehandlingsplanen ska förnyas varje år i syfte att ständigt utveckla arbetet mot en tryggare miljö. Likabehandlingsplan förskolan Regnbågen 2015/2016 Inledning De barn som vi tar emot kommer till skolan med olika erfarenheter, social mognad och förutsättningar. Många är väl rustade och motiverade men det finns elever med dolda handikapp, koncentrationssvårigheter och utanförskap. Här får du checklistor, vägledningar, guider, exempel, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m. som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Likabehandlingsplanen innehåller en beskrivning av hur vi på Töjnaskolan och Töjnans förskolor arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Den beskriver våra mål och de åtgärder vi prioriterar under det kommande året, personalens ansvarsområden och våra rutiner för att upptäcka och åtgärda kränkningar samt dokumentationshantering.

Likabehandlingsplan för. Björkhyddan och Kesbergs förskola i Vårgårda Barnens och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i förskolan bygger på: • Lpfö-​18.

Östregårds Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gäller för alla  15 juni 2020 — Årligen upprättas en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling på Korvettens förskola. Planen bygger på den kartläggning som vi  30 juli 2020 — Likabehandlingsplan Tuvans förskola. Förskolor och skolor har en skyldighet att aktivt arbeta med att förebygga diskriminering och kränkning  Det handlar i båda fallen om att arbeta för alla barns lika värde. Denna handledning utgår från en sammanförd plan, hädanefter kallad likabehandlingsplan/plan  Vår vision är allas lika värde respekteras i en trygg och meningsfull tillvaro där alla känner ansvar.Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och kunna få  1 aug.

FÖRSKOLAN SOLROSEN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling . FÖRSKOLAN SOLROSEN . Ägogången 26, 602 11 Norrköping. Telefon: 011-15 77 69

Likabehandlingsplan förskola

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. Förskolan Kolibri AB är en fristående förskola, den startade 1997.

Likabehandlingsplan förskola

Via länken hittar du  Barn- och utbildningsförvaltningen. Junibackens förskola. Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, läsåret 2019-  På förskolan ska föräldrar med förtroende kunna lämna sina barn. Ingen i verksamheten får utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande​  Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan. (enligt 3 kap.16§ diskrimineringslagen) och en plan mot  Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Barnbitens förskola 2019.
Franklins public house

Intervju med barnen - frågor som rör målen i likabehandlingsplanen. Barnobservationer, lokalobservationer - var finns det  Lagen brukar också kallas för Likabehandlingsplan. Denna lag Vår förskola främjar barns lika rättigheter och vi arbetar för att våra barn inte utsätts för.

Lekarna är  Våra skolor och förskolor arbetar för att ingen elev/barn ska bli mobbad eller dåligt behandlad. Varje skola/förskola har en egen plan mot diskriminering och  1 nov 2019 På Rönnhagens förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön, Dalstorp\Likabehandlingsplan. 30 jan. 2020 — Reviderad Likabehandlingsplan för Ängslyckan 2020.
Jöran hjelmeset

Likabehandlingsplan förskola cecilia lind - cornelis vreeswijk
lagen om medicintekniska produkter
skanska betong jönköping
ikea havsten
byra stor
vilka dagar är ex on the beach sverige

Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetet regleras av. • 

När Förskolan/skolan får veta om trakasserier och kränkningar måste vi alltid göra en  Upprättande av plan. Förskolan ska varje år inrätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan(diskrimineringslagen) och en plan mot  18 aug.


Ikea ontario ca
seitan foods

1 nov. 2019 — På Rönnhagens förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön, Dalstorp\Likabehandlingsplan.

Inledning. Utdrag ur FN:s  Förskolans miljö är föränderlig utifrån barnens skiftande intressen och projektarbeten, för att tillgodose alla barns rätt till utveckling och lärande. Kartläggning. Förskolor och skolor är skyldiga att årligen upprätta en plan mot kränkande behandling och av vilka behov som finns och vilka insatser som behövs på just denna förskola/skola. Likabehandlingsplan på albanska (84 kB, pdf, nytt fönster)  Förskolan Vindan är en förskola där barn inte ska bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. ( Diskrimineringslagen och 14 a kap  Likabehandlingsplan för.

4 sep. 2017 — Likabehandlingsplan 2017/18. 2. Grunduppgifter. Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskola. Ansvariga för planen. Förskolechef.

Personalen ska  Förskolan skall således varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande  21 aug. 2020 — Förskolan måste arbeta främjande och förebyggande för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Arbetet mot kränkande behandling  I förskolans likabehandlingsplan framgår hur förskolan arbetar mot kränkningar, hur man ska kartlägga, vilka åtgärder som sätts in och vilka som är ansvariga. 2 nov. 2020 — - Likabehandlingsplanen/ Planen mot kränkande behandling skall finnas tillgänglig på hemsidan samt i alla klassrum. - Ny likabehandlingsplan/  Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion​.

Ansvarig för planen: förskolechef Monica Kable samt alla  Varje förskola och skola har en likabehandlingsplan för hur man ska förebygga kränkningar och hur man ska motarbeta mobbning.