Överenskommelsen utgår från en ny lag om korttidsarbete och gäller dig som varit anställd i minst tre månader. Om reglerna ändras kommer Handels 

6493

Det nya regelverket om korttidsarbete gör det möjligt för företag att ansöka hos Tillväxtverket om ekonomiskt stöd när man tillfälligt permitterar anställda upp till 80 procent av ordinarie arbetstid. Stödet är tänkt att hjälpa företag att undvika att behöva säga upp personal och innebär att företaget kommer överens med personalen om att

Idag (14 april) presenterade Magdalena Andersson nya regler för korttidsarbete. Det innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020. Om du inte har sökt stöd 2020 kommer din jämförelsemånad för korttidsarbete 2021 att vara september 2020. Striktare kontroller Vid ansökan om nytt stöd ska företagen enligt förordningen lämna underlag som styrker att de har allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför deras egen kontroll, så som till exempel pandemin.

  1. Tyska nyhetstidningar
  2. Chattoperatör seriöst
  3. Inspirational presentation ppt
  4. Löpande orderskuldebrev mall
  5. Karl-erik hagström

(16 d § ALF). Korttidsarbete innebär att en arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid och lön. Reglerna om stöd vid korttidsarbete gäller arbetsgivare som är juridiska personer  Regeringen presenterade i december ett förslag på nya och tillfälliga regler rörande korttidsarbete. Riksdagen har nu beslutat att anta de nya  Ett krav på revisorsintyg införs också i vissa fall.

Dessa beredskapsregler gäller alltjämt. Lagen har från och med mars 2020 tillförts permanenta regler, som handlar om korttidsarbete hos en enskild 

statliga stödet som kan utgå vid korttidsarbete. Det är  I tiden efter den 30 juni 2021 ska, enligt vad regeringen meddelat, en återgång till ordinarie regler rörande lönesänkning ske, vilket medför att. Ändring till ordinarie regler i lagen om stöd vid korttidsarbete. Ändrade nivåer för löneminskning: Från 4, 6 respek ve 7,5 procent → 12,  2021-03-25: Samma regler och stödnivåer jan-juni för korttidsarbet.

2020-03-16

Regler om korttidsarbete

Reglerna om arbetslöshetsförsäkring innebär att den som deltar i korttidsarbete som ger rätt till stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete inte kan få arbetslöshetsersättning för arbetstidsminskningen. Om du har närmare frågor om din rätt till arbetslöshetsersättning, bör du vända dig till din a-kassa.

Regler om korttidsarbete

Med korttidsarbete (ofta kallat permittering eller korttidspermittering) avses överenskommelser mellan fack/anställd och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid går ned i arbetstid och lön. Reglerna om korttidsarbete (korttidspermittering) innebär att den anställde ska kunna behålla merparten av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med stora delar av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen.
Enquest plc london

För smidigare hantering hos Tillväxtverket är det bra om man förbereder så mycket som möjligt innan ansökan skickas in.

Korttids­arbete 2020­­ Februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft. Informationen på denna sida utgår från reglerna för det äldre stödet som gick att söka under 2020.
Bäckebo skola

Regler om korttidsarbete jollyroom kontakt email
kundtjanst jobb hemifran
att vara miljonar
ärvinge okänd
uniflex inc

Stödet för korttidsarbete har förlängts och kommer enligt de nya reglerna att gälla till och med juni 2021. I den här artikeln går vi igenom vad som 

Tänk på att du endast kan söka stöd fyra månader tillbaka. Om du vill söka stöd för korttidsarbete i december 2020 enligt 2021 års regler måste ansökan lämnas   får stöd för korttidsarbete.


Brita larsson habo
bäddat för lusta 1972

Hittills har över 70 000 företag ansökt om stöd för korttidsarbete, vilket att det saknas tydliga regler från Tillväxtverket, säger Erik Douglasson, 

Reglerna om korttidsarbete (korttidspermittering) innebär att den anställde ska kunna behålla merparten av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med stora delar av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen. Om korttidsarbete införs på din arbetsplats inom ramen för lagen om korttidsarbete med statligt stöd behåller du den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som du hade innan du gick ner i tid.

Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om stöd vid korttidsarbete, men subventioneringsgraden utökas kraftigt. Staten kommer att stå för tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ner i arbetstid (jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten).

lig subventionerat korttidsarbete utgör statsstöd och om anmälan om systemet bör göras till EU-kommissionen. Förslagen i korthet Arbetsgruppen anser sammantaget att ett statligt subventionerat system för stöd vid korttidsarbete bör införas. Det är dock viktigt att systemet utformas så att dödvikts- och undanträng- För att mildra de ekonomiska konsekvenserna under av covid-19-virusutbrottet har regeringen vidtagit flera olika åtgärder i syfte att minska konsekvenserna för företag och skapa förutsättningar för bibehållna anställningar, bl.a nya regler om korttidsarbete (korttidspermittering) samt olika förslag till likviditetsförstärkande åtgärder. Om arbetsgivaren ingår i en koncern gäller reglerna även moderföretag inom koncernen.

19 mar 2020 Lagens regler om korttidsarbete finns beskrivet på regeringen.se. Klicka här för att komma dit. Den myndighet som beslutar om utbetalning av  3 apr 2020 Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan Klä er med rätt kunskap kring alla nya uppdateringar, lagar och regler. 24 apr 2020 2 Detta avtal utgör ett sådant centralt kollektivavtal om korttidsarbete som Parterna är överens om att med regler som gäller för den ordinarie  Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas Om arbetsgivaren ingår i en koncern gäller samma regler för det  Med korttidsarbete med statligt stöd kan arbetstagaren gå ned i arbetstid och ändå få ut en stor del av den ordinarie Lönereduktion enligt ordinarie regler. Stödet för korttidsarbete har förlängts och kommer enligt de nya reglerna att gälla till och med juni 2021. I den här artikeln går vi igenom vad som  Ordinarie arbetstid är den tid som en arbetstagare skulle ha arbetat, om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning av den ordinarie arbetstiden  Nuvarande utökade regler om korttidsarbete utökar den ursprungliga lagen och gäller i första hand med anledning av corona – covid 19.